C C C C A+ A A- X

Вещи лица

         Приложение № 2

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца

Утвърден с решение по протокол от 16.10.2023г., т. 3  на Комисията  по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

(Обн. в ДВ, бр. 13 от 13.02.2024г.)

            

 1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

инж. Ангел Илиев Ангелов – експерт криминалист

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – експерт криминалист

 

1.2. Трасологични експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф

 

1.3. Съдебно-балистични експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф

 

1.4. Дактилоскопни експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Бисер Николов Бечев – експерт криминалист

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф

Пламен Георгиев Георгиев - експерт криминалист

 

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

инж. Спас Иванов Геров - инженер, видеоанализ и лицева идентификация (видео-технически и портретни експертизи

 

 1. Клас "Съдебномедицински експертизи"

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

 

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология

д-р Иван Ангелов Торбов – ортопедия и травматология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална медицина

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Слави Любомиров Георгиев - лекар вътрешни болести; кардиология

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

 

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

Борис Петров Шахов – молекулярна биология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

 

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на съдебното и съдебното производство

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология

д-р Иван Ангелов Торбов – ортопедия и травматология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална медицина

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Слави Любомиров Георгиев - лекар вътрешни болести; кардиология

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

 

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална медицина

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

 

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов – молекулярна биология

д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

 

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – молекулярна биология

д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология

 

 1. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

д-р Боянка Василева Китова - психиатър

д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър

д-р Любка Стоичкова Трайкова - психиатър

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия

 

 

 

3.2. Съдебно-психологична експертиза

Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа с полиграф

Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф

Емил Йорданов Пенов – психолог

Люба Иванова Цекова – психолог

Миглена Океанова Николчова - психолог

Надежда Тонева Томова - психолог

Татяна Илиева Антонова – психолог

Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с полиграф

Христина Цветанова Христова – психолог

Христо Ивайлов Христов – психолог

Цветомира Ботьова Александрова – психолог

Цеца Петрова Петърчовска - педагогически съветник; специален педагог; социален педагог; социален работник

 

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

д-р Боянка Василева Китова - психиатър

Велина Иванова Тодорова - психолог

д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър

Люба Иванова Цекова - психолог

д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър

Миглена Океанова Николчова - психолог

Надежда Тонева Томова - психолог

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия

Христина Цветанова Христова – психолог

Христо Ивайлов Христов – психолог

 

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

д-р Боянка Василева Китова - психиатър

Велина Иванова Тодорова - психолог

Люба Иванова Цекова - психолог

д-р Любка Стоичкова Трайкова - психиатър

Миглена Океанова Николчова - психолог

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия

Христина Цветанова Христова – психолог

Христо Ивайлов Христов – психолог

 

 1. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист

Бойко Борисов Ничев – икономист; управление и планиране

Валентина Цветкова Стоева - икономист; счетоводител

Веселка Христова Георгиева - счетоводител

Веселин Борисов Луканов – счетоводител

Веско Кънчев Станоев – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност

Виолета Луканова Иванова - счетоводител

Владимир Христов Балинов – счетоводител

Галя Цветанова Христова – икономист; счетоводител

Георги Антонов Африканов - счетоводител

Георги Митков Михалчев - счетоводител

Гергана Димитрова Котева-Станоева - финанси и кредит

Гергана Петрова Михалчева - счетоводител

Грета Николаева Лазарова - счетоводител

инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт

Диан Сергеев Тишевишки - икономист

Диляна Иванова Николова – икономист

Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор

Елза Антонова Тодорова – икономист

Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор

Иван Валентинов Ценов – икономист

Ивана Захариева Петрова – икономист;

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител

Ирина Трайкова Узунова – икономист

Константин Иванов Армянов - счетоводител

Красимир Петров Иванов - счетоводител

Лилия Тодорова Иванова - счетоводител

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика

Людмила Маринова Генчева - счетоводител

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост

Маргарита Николова Стоянова - счетоводство и контрол; икономика на търговията

Маргарита Петкова Стоянова - икономист

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини

Милин Йорданов Генчев – финансист

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор

Мирослав Иванов Цолов – икономист

Михаил Богданов Богданов - счетоводител

Наталия Иванова Петрова - счетоводител

Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността

Нина Здравкова Бекова-Бонева - счетоводител

Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор

Петко Огнянов Ачев - счетоводител

Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Пламен Горанов Първанов - счетоводител

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител

Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор

Сашка Неделкова Луканова - счетоводител

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител

Стефанка Светославова Първанова – икономист

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор

Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител

Таня Иванова Тодорова - икономист

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител

Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог

Христина Маринова Игнатова – счетоводител

Христо Пенев Ничовски – финансист

Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор

 

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист

Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране

Бойко Борисов Ничев – икономист; управление и планиране

Валентин Иванов Фишев – икономист

Веселка Христова Георгиева – счетоводител

Веселин Борисов Луканов – счетоводител

Веско Кънчев Станоев – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност

Галя Цветанова Христова – икономист; счетоводител

Генади Красимиров Тодоров – счетоводител

Георги Антонов Африканов – икономист– счетоводител

Георги Митков Михалчев – счетоводител

Гергана Димитрова Котева-Станоева - финанси и кредит

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител

Грета Николаева Лазарова – счетоводител

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт

Диан Сергеев Тишевишки - икономист

Диляна Иванова Николова – икономист

Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор

Елза Антонова Тодорова – икономист

Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител

Иван Валентинов Ценов – икономист

Ивана Захариева Петрова – икономист

Константин Иванов Армянов – счетоводител

Красимир Петров Иванов – счетоводител

Лилия Тодорова Иванова – счетоводител

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист– счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика

Людмила Маринова Генчева – счетоводител

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост

Маргарита Николова Стоянова - счетоводство и контрол; икономика на търговията

Маргарита Петкова Стоянова - икономист

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини

Милин Йорданов Генчев – финансист

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор

Михаил Богданов Богданов – счетоводител

Наталия Иванова Петрова – счетоводител

Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността

Николай Благоев Банчовски – икономист;

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител

Нина Николаевна Топалова - икономическа кибернетика в селското стопанство

Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор

Петко Огнянов Ачев – счетоводител

Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител

Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор

Сашка Неделкова Луканова – счетоводител

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол

Станимир Емилов Нацев – финансист

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител

Стефанка Светославова Първанова – икономист

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор

Таня Иванова Тодорова – икономист

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител

Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог

Христина Маринова Игнатова – счетоводител

Христо Пенев Ничовски – финансист

Цветана Златанова Николова – финансист

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор

 

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Бойко Борисов Ничев – икономист; управление и планиране

Валентин Иванов Фишев – икономист

Веселин Борисов Луканов – счетоводител

Веселка Христова Георгиева – счетоводител

Веско Кънчев Станоев – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност

Галя Цветанова Христова – икономист; счетоводител

Генади Красимиров Тодоров – счетоводител

Георги Антонов Африканов – икономист - счетоводител

Георги Митков Михалчев – счетоводител

Гергана Димитрова Котева-Станоева - финанси и кредит

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт

Диан Сергеев Тишевишки - икономист

Диляна Иванова Николова – икономист

Димитър Иванов Петков - икономист

Елза Антонова Тодорова – икономист

Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор

Иван Валентинов Ценов – икономист

Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили

Ивана Захариева Петрова – икономист

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист– счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика

Людмила Маринова Генчева – счетоводител

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост

Маргарита Николова Стоянова - счетоводство и контрол; икономика на търговията

Маргарита Петкова Стоянова - икономист

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини

Милин Йорданов Генчев - финансист

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор

Наталия Иванова Петрова – счетоводител

Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността

Николай Благоев Банчовски – икономист;

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител

Петко Огнянов Ачев – счетоводител

Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител

Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор

Таня Иванова Тодорова - икономист

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител

инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор

 

 1. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - промишлено и гражданско строителство

инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер

инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология

Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и КАРИ

инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

инж. Георги Петров Величков – машинен инженер

инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист

инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника

инж. Иванка Диланова Патлиджанска - водоснабдяване и канализация/строителен инженер

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Ивелина Георгиева Найденова – учител по техника и технологии; инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С; автоексперт "Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи"  

инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

инж. Крум Валериев Николов - горско стопанство/инженер по горско стопанство

инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Милен Петров Иванов – инженер по горско стопанство

инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност

инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене

инж. Румяна Миткова Стоянова - технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност

инж. Светлана Николова Мицева - геодезия, картография и фотограметрия

инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия

инж. Слави Лазаров Шкортов - механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

инж. Спас Иванов Геров - инженер, видеоанализ и лицева идентификация (видео-технически и портретни експертизи

инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения

арх. Юлиян Димитров Македонски – архитектура; планове за регулация; планове за застраховане; работни устройствени планове

 

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Валентин Йорданов Йолов - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор

Веселин Тодоров Иванов - автомобилен транспорт, трактори и КАРИ

инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Георги Андонов Пенев – минен инженер по разработка на полезни изкопаеми; машинен техник

инж. Георги Петров Величков – машинен инженер

инж. Даниел Иванов Рибарски - счетоводство и контрол; машинен инженер

инж. Деян Йорданов Атанасов - транспорт и енергетика – машинен инженер;  автоексперт по специалност автотехническа експертиза

Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили

Иван Георгиев Коцев - автотехническа експертиза

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Ивелина Георгиева Найденова – учител по техника и технологии; инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С; автоексперт "Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи"

инж. Ивелина Драгомирова Илиева - инженер; автотехническа експертиза

Искрен Валериев Дилов – управление на интелектуалната собственост;  автотехническа експертиза

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене

инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност

инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза

инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза

инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза

инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения

 

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология

инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

инж. Георги Петров Величков – машинен инженер

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност

инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност

инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия

инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения

 

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Божидар Василев Ангелов – информатика (ОПМДИИ)

инж. Спас Иванов Геров - инженер, видеоанализ и лицева идентификация (видео-технически и портретни експертизи

 

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

инж. Георги Христов Каменов – геодезия, картография и строителство

инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство

арх. Димитър Любенов Костов - архитект

инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер

инж. Иво Йорданов Иванов – строителен инженер

инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Пелагия Димитрова Петрова-Кочева – строителен инженер по пътно строителство

Силва Трифонова Диковска – икономист - икономика на строителството

инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия

Соня Манова Алекова – строителен техник

Тодорка Петрова Райновска – строителство и архитектура

 

 

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

инж. Мирослав Христов Христов - противопожарна техника и безопасност;  педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част пожарна безопасност

инж. Тихомир Цветков Трифонов – машинен инженер; противопожарна охрана; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза

инж. Цветан Георгиев Цветков - ел.снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност

 

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника

Иван Константинов Димитров - електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия

инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер

инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност

инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел.обзавеждане

инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

 

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

Валентин Йорданов Йолов  - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор

Веселин Тодоров Иванов - автомобилен транспорт, трактори и КАРИ

инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Георги Андонов Пенев – минен инженер по разработка на полезни изкопаеми; машинен техник

инж. Георги Петров Величков – машинен инженер

инж. Деян Йорданов Атанасов - транспорт и енергетика – машинен инженер;  автоексперт по специалност автотехническа експертиза

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили

Ивелина Георгиева Найденова – учител по техника и технологии; инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С; автоексперт "Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи"

инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене

инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност

инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза

инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза

 

 1. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

инж. Милен Петров Иванов – инженер по горско стопанство

 

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

 

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

 

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

инж. Милен Петров Иванов – инженер по горско стопанство

 

6.5. Съдебно-екологична експертиза

Димитър Крумов Николаев – добив на черни метали; базисни компютърни технологии

инж. Милен Петров Иванов – инженер по горско стопанство

 

 1. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. Съдебно-химическа експертиза

д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Михаил Цветков Маринов - технология на полимерите, текстила и кожите; инженер химик - контрол на качеството на течните горива

 

7.2. Съдебно-физическа експертиза

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика

 

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

 

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

 

 

 

 1. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

д-р Пламен Иванов Димитров - ветеринарен лекар

 

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

Емилия Петрова Петрова – полевъдство; зърнопроизводство

Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном

инж. Мариана Митева Петкова –инженер агроном лозаро-градинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини

 

 1. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

Теофил Тодоров Петров – икономист; оценител на изделия от благородни метали

 

 1. Клас „Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство)

Анелия Асенова Коцова - оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол)

инж. Даниела Петрова Върбанова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)

инж. Иванка Диланова Патлиджанска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)

инж. Иво Йорданов Иванов - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)

Ирина Трайкова Узунова - оценител на недвижими имоти (икономист)

инж. Лариса Борисова Ангелова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство)

Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика)

инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел.инженер)

инж. Петър Илиев Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер)

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)

Петя Георгиева Велкова-Антова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения

инж. Светлана Николова Мицева - оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия)

Силва Трифонова Диковска - оценител на недвижими имоти (икономика на строителството)

инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия

Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология)

 

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

 

10.3. Оценка на машини и съоръжения

Веселин Тодоров Иванов - оценител на автомобили, трактори и КАРИ; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и КАРИ)

инж. Веселин Тодоров Пенев - оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене)

инж. Георги Петров Величков - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер)

инж. Даниел Иванов Рибарски - оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер)

инж. Даниела Петрова Върбанова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)

инж. Димитър Николов Рачински - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика)

инж. Елка Русева Станчева - оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника)

инж. Иванка Диланова Патлиджанска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)

инж. Искрен Кирилов Илиев – оценител на машини и съоръжения, оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор (ел.инженер)

инж. Кирил Илиев Христов - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер)

инж. Николай Лалов Лалов – оценител на ел.части, битова техника, кабели и др.(електроенергетика и ел.обзавеждане)

инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел.инженер)

инж. Петър Илиев Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер)

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)

инж. Румяна Миткова Стоянова - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника)

инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер)

инж. Стефчо Петров Симеонов - оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК)

Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология)

инж. Тихомир Цветков Трифонов - оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер)

инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения

 

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

 

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

инж. Димитър Николов Рачински - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика)

инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел.инженер)

инж. Петър Илиев Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер)

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)

инж. Румяна Миткова Стоянова - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника)

Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология)

 

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)

 

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности.

 

10.8. Оценка на земеделски и трайни насаждения

инж. Даниела Петрова Върбанова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)

Димитър Александров Златанов – оценител на  земеделски земи (полевъдство)

инж. Лариса Борисова Ангелова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство)

Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика)

Николай Благоев Банчовски - оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения междунарадни икономически отношения)

инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел.инженер)

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)

Петя Георгиева Велкова-Антова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения

инж. Светлана Николова Мицева - оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия)

Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология)

инж. Тодор Филипов Тодоров - оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии)

Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура)

 

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

инж. Крум Валериев Николов - оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство)

Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура)

 

 1. Клас "Други съдебни експертизи"

Бисер Николов Бечев – видеотехнически и лицево идентификационни експертизи

Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - Фрактодиагностични експертизи: експертизи относно веществено доказване на причини, условия, момент и механизъм на възникване на експлоатационни разрушавания, разкъсвания, откъсвания, електротермични (механизъм"КС"/механизъм "ЕлЕ") разрушавания на метални, неметални, композитни и стомано-бетонни веществени доказателства и обекти. Взломявания (момент, посока и оръдие на взлома) на обекти с различна природа и степен на сложност.

д-р Калина Господинова Христова – оценител на продуктивни животни (ветеринарна медицина)

инж. Лариса Борисова Ангелова - пълна проектантска правоспособност

д-р Мая Иванова Кичева – състав на хранителни продукти; генетична идентификация на животинските видове

Оля Костадинова Николова – фармакологични експертизи

Пламен Георгиев Георгиев - изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ

д-р Румен Ангелов Найденов - съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване

инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и работоспособност

Румянка Николова Ценова – трудови спорове (икономика на промишлеността; управление на човешките ресурси; индустриални отношения)

Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия от благородни метали

д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване

Цветана Тодорова Иванова – геодезия и картография

арх. Юлиян Димитров Македонски – архитектура; планове за регулация; планове за застраховане; работни устройствени планове

 

 

 м.октомври 2023 г.                                                                              Комисия по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация