C C C C A+ A A- X

Представяне

І. Административният съд разглежда следните видове дела :

§ Като първа инстанция, съгласно чл.128 от Административнопроцесуалния кодекс на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за:

- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове и административни договори;

- обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;

- изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон;

- защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

- защита срещу незаконно принудително изпълнение;

- обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административните органи и длъжностни лица;

- обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

-  обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

- установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

 

§ Като касационна инстанция – всички дела:

- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл.63 от закона за административните нарушения и наказания;

- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и отказите за издаването им.

Районните съдилища, чийто съдебни актове подлежат на касационно обжалване пред Административен съд Враца са :

- РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА;

- РАЙОНЕН СЪД МЕЗДРА;

- РАЙОНЕН СЪД БЯЛА СЛАТИНА;

- РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ;

- РАЙОНЕН СЪД ОРЯХОВО.

ІІ. Обжалване:

§ Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на страните, че решението е изготвено.

§ Решенията на административните съдилища, постановени като касационна инстанция са окончателни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация