C C C C A+ A A- X

История

С Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който влезе в сила от 12.07.2006 г. (§3 от ПЗР на АПК) се създадоха административни съдилища, един от които е Административен съд Враца, със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища.

Висшият съдебен съвет проведе конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища.

Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати, по предложение на Председателя на Върховния административен съд.

С решение на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 54/20.12.2006 г., за Административен ръководител - Председател на Административен съд Враца е назначена СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА. Същата е встъпила в длъжност на 03.01.2007 г.

На 15 февруари 2007 г. положиха клетва и встъпиха в длъжност и съдиите в административните съдилища.

От 1 март 2007 г. официално заработиха и всички Административни съдилища в Република България.

Административен съд Враца се помещаваше временно в Съдебната палата в гр. Враца. Липсата на нормални условия за работа на съдиите и съдебните служители в продължение на близо три години не възпрепятстваха обслужването на гражданите. Съдът функционира през цялото време пълноценно и гарантира бързо, компетентно и прозрачно правораздаване.

От 01.01.2010 г. Административен съд Враца осъществява дейността си в новата административна сграда на адрес: гр.Враца, ул.„Иванка Ботева” №16. Със Заповед № ЛС-04-107/26.01.2010 г. на Министъра на правосъдието стопанисването на сградата е предоставена на Председателя на АС-Враца.

Новата сграда бе открита тържествено на 29.01.2010 г.

Петгодишният мандат на първите председатели на административните съдилища в цялата страна изтече в началото на 2012 г. и Висшия съдебен съвет избра с конкурси нови ръководители.

На 30.01.2012 г., СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА встъпи в длъжността „Административен ръководител - Председател” на Административен съд Враца, втори мандат, на основание решение на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 4/26.01.2012 г.

На 27.03.2017 г., МИГЛЕНА РАДЕНКОВА ПЕТРОВА встъпи в длъжността „Административен ръководител - Председател” на Административен съд – Враца, първи мандат, на основание решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 11/14.03.2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация