C C C C A+ A A- X

2020

Публичен регистър на Административен съд – Враца

за лицата подали декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 отЗакона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Вх.№ и дата Трите имена Контролно число Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 
1/19.04.2021 г. Г.К.М. – част имущество F159AC23  
2/19.04.2021 г. Г.К.М. – част интереси DAFC79D8 преглед
3/28.04.2021 г. А.Т.Е.– част имущество 5F2E1321  
4/28.04.2021 г. А.Т.Е.– част интереси 1D52B580 преглед
5/28.04.2021 г. Ж.Ч.М. – част имущество F9000708  
6/28.04.2021 г. Ж.Ч.М. – част интереси DF9E1D79 преглед
7/28.04.2021 г. Т.И.И. – част имущество 7BA84225  
8/28.04.2021 г. Т.И.И. – част интереси DE1B4318 преглед
9/29.04.2021 г. С.С.М. – част имущество 94ЕF8039  
10/29.04.2021г. С.С.М. – част интереси 9775F5BD преглед
11/10.05.2021 г. С.Л.Б.– част имущество 27FACDE8  
12/10.05.2021 г. С.Л.Б.– част интереси 636F90C2 преглед
13/10.05.2021 г. Д.А.В. –част имущество 6C19C985  
14/10.05.2021 г. Д.А.В. – част интереси 26FB54AF преглед
15/10.05.2021 г. М.Г.Л. – част имущество D1C33E15  
16/10.05.2021 г. М.Г.Л. – част интереси 4B9BEDD4 преглед
17/10.05.2021 г. Д.Г.М. – част имущество F9130556  
18/10.05.2021 г. Д.Г.М. – част интереси 60AAF6C3 преглед
19/ 11.05.2021 г. С.Б.Ц.– част имущество 3BC586993  
20/11.05.2021 г. С.Б.Ц.– част имущество E512D816 преглед
21/11.05.2021 г. М.И.Л. – част имущество В1F8C7E5  
22/11.05.2021 г. М.И.Л. – част интереси 4BC1AC83 преглед
23/11.05.2021 г. В.М.П. – част имущество 21DB2248  
24/12.05.2021 г. В.М.П. – интереси  5F766583 преглед
25/12.05.2021 г. Ц.Л.П. –  част имущество 03CDD9A9  
26/12.05.2021 г. Ц.Л.П. –  част интереси 82E29EB7 преглед
27/12.05.2021 г. П.И.Н. – част имущество E2A8E3FC  
28/12.05.2021 г. П.И.Н. – част   интереси 9275ABA3 преглед
29/13.05.2021 г. М.Ц.А. – част имущество 963С2ВЕ6  
30/13.05.2021 г. М.Ц.А. – част интереси 47А80С08 преглед
31/13.05.2021 г. И.Г.Б. –част имущество 5С65DD10  
32/13.05.2021 г. И.Г.Б. –част интереси B8A3C447 преглед

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация