C C C C A+ A A- X

2021

Публичен регистър на Административен съд – Враца

за лицата подали декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Трите имена Вх.№ и дата Контролно число декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 
Г.К.М. – част имущество 1/05.05.2022 г. 4C3BAE04  
Г.К.М. – част интереси 2/05.05.2022 г. CF94596B    преглед
Ц.Л.П. –  част имущество 3/10.05.2022 г. 155C6D48  
Ц.Л.П. –  част интереси 4/10.05.2022 г. BEFC5FA2    преглед
П.И.Н. част –  имущество 5/10.05.2022 г. 76B8C177  
П.И.Н. част –  интереси 6/10.05.2022 г. F7CD43E5    преглед
С.Б.Ц. – част имущество 7/ 10.05.2022 г. 68EA3BCA  
С.Б.Ц. – част интереси 8/10.05.2022 г. 49D3D86D   преглед
Т.И.И. – част имущество 9/10.05.2022 г. 9AE5F661  
Т.И.И. – част интереси 10/10.05.2022 г. 1CD53DE4   преглед
Ж.Ч.М. – част имущество 11/10.05.2022 г. 92DE1777  
Ж.Ч.М. – част интереси 12/10.05.2022 г. DFD7E62A   преглед
М.Г.Л. – част имущество 13/10.05.2022 г. B6AFBF0E  
М.Г.Л. – част интереси 14/10.05.2022 г. 33427F26   преглед
А.Т.Е. – част имущество 15/10.05.2022 г A3CF3358  
А.Т.Е. – част интереси 16/10.05.2022 г 3B180339   преглед
С.С.М. – част имущество 17/10.05.2022 г 52F2BD66  
С.С.М. – част интереси 18/10.05.2022 г FC30EFF8   преглед
М.В.Е. – имущество встъпителна и годишна 19/10.05.2022 г Е8С89D3C  
М. В. Е. – интереси  встъпителна и годишна 20/10.05.2022 г B97EB6CD   преглед
С.Л.Б. – част имущество 21/10.05.2022 г C75CCA67  
С.Л.Б. – част интереси 22/10.05.2022 г D5DE69D5   преглед
М.Ц.А. – част имущество 23/11.05.2022 г 8BF73162  
М.Ц.А. – част интереси 24/11.05.2022 г C00E4B8C   преглед
М.И.Л. – част имущество 25/11.05.2022 г F2BA5C21  
М.И.Л. – част интереси 26/11.05.2022 г AEB649A8   преглед
В.М.П. – част имущество 27/12.05.2022 г 3BA1F585  
В.М.П. – интереси  28/12.05.2022 г AD37561D   преглед
Д.А.В. –част имущество 29/13.05.2022 г 4126107C  
Д.А.В. – част интереси 30/13.05.2022 г CA32150F   преглед
Д.Г.М. – част имущество 31/13.05.2022 г E4B53DCC  
Д.Г.М. – част интереси 32/13.05.2022 г 130E5BB1   преглед
И.Г.Б. –част имущество 33/12.05.2022г. C06C5BB9  
И.Г.Б. –част интереси 34/12.05.2022г. 1A5541A5   преглед

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация