C C C C A+ A A- X

2019

 

Публичен регистър на Административен съд – Враца

за лицата подали декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 отЗакона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Трите имена Вх.№ и дата на подаване на декларацията Контролно число
декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 
А.Т.Е. – част имущество встъпителна
1/20.01.2020 г.
172DC273
 
 А.Т.Е. – част интереси встъпителна 
2/20.01.2020 г.
B63E6524
С.Л.Б. – част имущество
3/05.05.2020 г.
83D68920
 
С.Л.Б. – част интереси
4/05.05.2020 г.
B5CD378E
Д.А.В. –част имущество
5/05.05.2020 г.
4СЕ3DE9D
 
Д.А.В. – част интереси
6/05.05.2020 г.
742411B2
П.И.Н. част –  имущество
7/05.05.2020 г.
59E9ABC2
 
П.И.Н. част –  интереси
8/05.05.2020 г.
E2991C3D
Г.К.М. – част имущество
9/05.05.2020 г.
197С8200
 
Г.К.М. – част интереси
10/05.05.2020 г
6СА0В40С
Г.К.М. – промяна в декларирани обстоятелствата
11/05.05.2020 г.
59706288
Д.Г.М. – част имущество
12/8.05.2020 г.
1FD980A4
 
Д.Г.М. – част интереси
13/8.05.2020 г.
F741538A
М.В.Е. – част имущество
14/8.05.2020  г.
11ABAAC3
 
М.В.Е. – част интереси
15/8.05.2020  г.
C0683EE2
С.С.М. – част имущество
16/8.05.2020 г.
70С00DEB
 
С.С.М. – промяна в декларирани обстоятелствата
17/8.05.2020 г.
9DA3AF80
С.С.М. – част интереси
18/8.05.2020 г.
29EFB42D
Т.И.И. – част имущество
19/8.05.2020 г.
0А24А413
 
Т.И.И. – част интереси
20/8.05.2020 г.
3А13А9В3
Ж.Ч.М. – част имущество
21/8.05.2020 г.
0185146D
 
Ж.Ч.М. – част интереси
22/8.05.2020 г.
10E175C9
А.Т.Е. – част имущество
23 /8.05.2020 г.
081FD41D
 
А.Т.Е. – част интереси
24/8.05.2020 г.
В38F133F
П.Ц.К. – част имущество
25/11.05.2020 г.
06D82DE9
 
П.Ц.К. – част интереси
26/11.05.2020 г.
А48766АВ
М.Г.Л. – част имущество
27/15.05.2020 г.
47863428
 
М.Г.Л. – част интереси
28/15.05.2020 г.
5321СССЕ
Ц.Л.П. –  част имущество
29/18.05.2020
ВЕ91С343
 
Ц.Л.П. –  част интереси
30/18.05.2020
497АDВ02
И.Г.Б. –част имущество
31/20.05.2020 г.
46F9B38D
 
И.Г.Б. –част интереси
32/20.05.2020 г.
2575B5A5
С.Б.Ц. – част имущество
33/20.05.2020 г.
АА9СF54D
 
С.Б.Ц. – част имущество
34/20.05.2020 г.
006A7F5F
М.Ц.А. – част имущество
35/02.06.2020 г.
9Е2D0471
 
М.Ц.А. – част интереси
36/02.06.2020 г.
B043A801
М.И.Л.– част имущество
37/10.06.2020 г.
0А82Е439
 
М.И.Л.– част интереси
38/10.06.2020 г.
88F1334E
М.И.Л.– промяна в декларирани обстоятелство
39/10.06.2020 г.
С2СВ8278
В.М.П.– част имущество
40/02.11.2020 г.
978EC0F3
 
В.М.П.– част интереси
41/02.11.2020 г.
AD41D8EC

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация