C C C C A+ A A- X

2022

Публичен регистър на Административен съд – Враца

за лицата подали декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Вх.№ и дата

Контролно число

 

 

Трите имена

 

1/20.02.2023 г.

C344FFА9

Д.М.М. – част имущество

 

2/20.02.2023 г.

7618В5А6

Д.М.М. – част интереси

преглед

3/26.04.2023

C9D4627A

С.Б.Ц. – част имущество

 

4/26.04.2023

D6B2CD66

С.Б.Ц. – част интереси

преглед

5/26.04.2023

13D8268A

Г.К.М.– част имущество

 

6/26.04.2023

731AEDFE

Г.К.М.– част интереси

преглед

7/26.04.2023 г.

3700АF38

С.С.М. – част имущество

 

8/26.04.2023 г.

3E9AA651

С.С.М. – част интереси

преглед

9/26.04.2023 г.

C65A031F

М.Г.Л. – част имущество

 

10/26.04.2023 г.

02A4E575

М.Г.Л. – част интереси

преглед

11/27.04.2023

F5EC803D

С.Л.Б. – част имущество

 

12/27.04.2023

FB0996CB

С.Л.Б. – част интереси

преглед

13/03.05.2023 г.

8BF73162

М.Ц.А. – част имущество

 

14/03.05.2023 г.

79810CB3

М.Ц.А. – част интереси

преглед

15/03.05.2023 г.

B866C5E4

Ц.Л.П. –  част имущество

 

16/03.05.2023 г.

A63CDF58

Ц.Л.П. –  част интереси

преглед

17/04.05.2023 г.

F7442001

Д.Г.М. – част имущество

 

18/04.05.2023 г.

B8C48F40

Д.Г.М. – част интереси

преглед

19/04.05.2023 г.

87920767

Д.А.В. –част имущество

 

20/04.05.2023 г.

C6653810

Д.А.В. – част интереси

преглед

21/09.05.2023 г.

3F87F999

М.В.Е. – имущество

 

22/09.05.2023 г.

3A5ADC94

М.В.Е. – интереси

преглед

23/12.05.2023 г.

63BF2F13

А.Т.Е.– част имущество

 

24/12.05.2023 г.

75C64CF4

А.Т.Е.– част интереси

преглед

25/12.05.2023 г.

3DB9E985

В.М.П. – част имущество

 

26/12.05.2023 г.

A878CF54

В.М.П. – интереси

преглед

27/12.05.2023 г.

FD53293E

Ж.Ч.М. – част имущество

 

28/12.05.2023 г

B6A2D855

Ж.Ч.М. – част интереси

преглед

29/12.05.2023 г.

0B76B4E4

М.И.Л. – част имущество

 

30/12.05.2023 г.

C8ABA537

М.И.Л. – част интереси

преглед

31/12.05.2023 г.

A919E6D7

Т.И.И. – част имущество

 

32/12.05.2023 г.

1CD53DE4

Т.И.И. – част интереси

преглед

 

 

Списък на лицата подали декларации за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити 

чл. 35, ал. 1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Вх.№ и дата

Контролно число

 

 

Трите имена

 

1/12.05.2023 г.

DE3B6DB1

А.Т.Е. – част интереси

 

2/06.06.2023 г.

62F41F0D

Г.К.М – част интереси

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация