C C C C A+ A A- X

чл. 137 ал.6 АПК

Поставено на 15.06.2022 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –ВРАЦА

II -  състав

Адм. дело № 216/2022 г.

15.06.2022 г.

 

                                      О Б Я В Л Е Н И Е

 

                ДО  ПЕНА НАЙДЕНОВА ЙОТОВА – с неизвестен на съда адрес; ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДОЙЧИНОВА – последно известен адрес: Канада; АНДРЕЙ ЕМАНУИЛОВ МАНОВ – последно известен адрес: САЩ,  заинтересовани страни по административно дело №216/2022 г. по описа на Административен съд – Враца, II – състав.       

На основание Определение от 15.06.2022 г., делото е  насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.09.2022 г. от 10:30 ч.

 

УКАЗВА на заинтересованите страни, че в 14/четиринадесет/ – дневен срок могат да представят становище по спора, да посочат доказателства и да представят писмените доказателства, с които разполагат.

 

ЯВЯВАНЕТО НА СТРАНИТЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, достатъчно е да представят писмени бележки по делото, писмен отговор или становище по жалбата /по номера на делото/, което също не е задължително.

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация