C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 11/31.03.2022 г.

 

БЮДЖЕТ 2022 г.

Адм. съд – Враца

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

Утвърден бюджет за 2022 г.

Разходи общо

1193031

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за
персонала

785294

Други възнаграждения и
Плащания за персонала

108347

Осигурителни вноски

214350

Издръжка

65040

Платени данъци, такси и 
адм.санкции

300

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за 
домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

19700

Придобиване на НДА

0

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация