C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на СК на ВСС, изпълняваща функциите на ВСС,
съгласно § 23, ал.2 от ПЗР на ЗИД на КРБ по протокол №9/07.03.2024 г.

 

БЮДЖЕТ 2024 г.

Адм. съд – Враца

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

Утвърден бюджет за 2024 г.

Разходи общо

1 659 322

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за
персонала

1 162 181

Други възнаграждения и
Плащания за персонала

130 353

Осигурителни вноски

286 402

Издръжка

60 531

Платени данъци, такси и 
адм.санкции

55

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за 
домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

17 900

Придобиване на НДА

1 900

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация